** تغییر خط اشتراکی (بسیارمهم)

به اطلاع کاربران گرامی می رسانیم؛ خط 5000189 غیر فعال و به جای آن، خط 500010707 جایگزین گردید.

 

باتشکر
واحد فنی مبین پیام

مطالب مرتبط