اختلال در ارسال با اپراتور ۵۰۰۰۱ و 50009

باسلام
در حال حاضر ارسال های اپراتور ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ با اختلال و تاخیر همراه می باشد.

با تشکر از همراهی شما
پشتیبانی فنی مبین پیام

مطالب مرتبط