تغییرات تعرفه خطوط و پیامک

طی اطلاعیه اپراتور ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹، از ابتدای تیرماه، تعرفه ارسال پیامک و خطوط این اپراتور افزایش خواهد یافت.

– در مورد افزایش تعرفه، فعلا در حال مذاکره هستیم…

– تعرفه خطوط افزایش یافته و در سامانه اعمال گردیده است؛

– هزینه تمدید سالیانه خطوط (به میزان ۲۰ درصد تعرفه خطوط) توسط اپراتور لحاظ شده است.

– تعرفه خطوط با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بوده و ۹ درصد مالیات به مبالغ خرید اضافه نخواهد شد.

– تعرفه ارسال پیامک با اپراتور ۵۰۰۰۴ افزایش یافته است و به صورت دلیوربیس خواهد بود.
(تعرفه ارسال متناظر اپراتور ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ می‌باشد)

با تشکر از همراهی شما

واحد روابط عمومی مبین پیام

مطالب مرتبط