قطعی ارسال پیام صوتی

با سلام

به دلیل اختلال در شبکه ارسال پیام صوتی در حال حاضر ارسال پیام این سرویس دهنده قطع میباشد.

اختلال در حال حاضر رفع شده است.

با تشکر از همراهی شما

واحد فنی مبین پیام

مطالب مرتبط