قطعی ارسال سیمکارت

با توجه به بروز اختلال در ارسال سیم کارت، در حال حاضر این ارسال غیر فعال بوده و به محض دریافت نتیجه از سرویس دهنده و مرتفع شدن مشکل مجددا فعال خواهد شد.

هم اکنون مشکل مرتفع شده است.

با تشکر از همراهی شما

واحد فنی مبین پیام

مطالب مرتبط