اضافه شدن خطوط اشتراکی جدید

به اطلاع می رساند

خطوط 5000262800 و 5000504030 به صورت اشتراکی (تبلیغاتی) به سامانه اضافه شد.

با تشکر از همراهی شما

واحد روابط عمومی مبین پیام

مطالب مرتبط