قطعی ارسال پیام صوتی

به دلیل اختلال در شبکه ارسال پیام صوتی در حال حاضر ارسال پیام این سرویس دهنده قطع میباشد.

با تشکر از همراهی شما

واحد فنی مبین پیام

 

مطالب مرتبط