فعال شدن دو سرویس پیام صوتی

در حال حاضر میتوانید ارسال های خود را از طریق خطوط 98voice و 9000voice انجام دهید.

ضریب این نوع ارسال برای هر ۳۰ ثانیه پیام (پالس)، 7.8 برابر تعرفه پایه میباشد.

باتشکر

واحد فنی مبین پیام

 

مطالب مرتبط