غیرفعال شدن خط +98club

به اطلاع می رساند ارسال با خط کلاب غیر فعال گردیده است جایگزین مناسب این خط، خطوط 9000 اختصاصی می باشد.

این خطوط به صورت اختصاصی و 8 رقمی ارائه میشود، میتوانید جهت ارسال های اطلاع رسانی و باشگاه مشتریان استفاده نمایید .
قیمت خطوط و مدارک مورد نیاز میبایست از طریق تیکت استعلام شود. همچنین تعرفه این ارسال متناظر با سایر سرشماره ها میباشد.

با تشکر از همراهی شما

واحد روابط عمومی مبین پیام

مطالب مرتبط