فعال شدن سرشماره 9000

سرشماره 90000145 به صورت اشتراکی به سامانه اضافه گردید.

ماهیت این سرشماره عینا مانند سایر سرشماره های عمومی و تبلیغاتی سامانه می‌باشد.

ضمنا تعرفه ارسال با خطوط این سرشماره همانند اپراتور 1000 می‌باشد.

به زودی امکان خرید سرشماره اختصاصی (تبلیغاتی و خدماتی) نیز به سامانه اضافه خواهد شد.

باتشکر

واحد فنی مبین پیام

مطالب مرتبط