اعمال ضریب ایرانسل و کاهش تعرفه ها

به اطلاع می رساند، همان طور که می دانید از دی ماه سال جاری ضریب ایرانسل بین 25 تا 40 درصد در برخی اپراتورها (اپراتور 1000 و 50001) افزایش داشته که به دلیل مشکلات سرعت سامانه موفق به اعمال آن نشدیم و منجر به افزایش تعرفه کلی آن اپراتورها شده بود. (ضریب 50001، 35 درصد بیشتر و ضریب 1000، 25 درصد)

در حال حاضر این ضریب اعمال و تعرفه این اپراتورها کاهش یافته است.

با تشکر

مطالب مرتبط