اطلاعیه بسیار مهم اپراتورها

با سلام

با توجه به جایگزین شدن سامانه شاهکار جهت احراز هویت تمام خطوط پیامکی، اگر اطلاعات ارائه شده برای فعالسازی خط اشتباه باشد، خطوط تا جایگزینی اطلاعات جدید از تاریخ 15 اسفند ماه قطع خواهد شد.
در صورتی که در زمان ثبت خط اطلاعات ناقص و یا اشتباه اعلام نموده اید، از طریق تیکت اطلاع رسانی نمایید.

مطالب مرتبط