امکان ارسال رده سنی و جنسیت در کدپستی جدید

به نام خدا

 

به اطلاع می رساند، امکان ارسال پیامک بر اساس رده سنی و جنسیت در بخش “ارسال کدپستی جدید” فعال شده است.

** شماره های کدپستی جدید بسیار کاملتر از کدپستی قدیمی سامانه می باشد.

** با این امکان، می توانید ارسال های هدفمندتری داشته باشید!

 

واحد فنی مبین پیام

مطالب مرتبط