افزایش ضریب 35 درصدی ایرانسل اپراتور 50002 و 50005

به نام خدا

به اطلاع می رساند؛ اپراتور 50002 و 50005 در اسفندماه اقدام به افزایش 35 درصدی تعرفه ایرانسل نموده که به دلیل حساسیت های پایان سال، تغییراتی اعمال نشد.

در حال حاضر این تغییرات اعمال شده و اپراتور 50002 و 50005 نیز همانند اپراتور 50001، ضریب 35 درصدی در ارسال به ایرانسل دارد.

پیشنهاد می گردد از فرصت این تخفیف استفاده نمایید.

 

واحد روابط عمومی مبین پیام

مطالب مرتبط