عدم امکان فعالسازی خطوط به دلیل قطعی سامانه شاهکار

به نام خدا

به اطلاع می رساند؛ به دلیل قطع بودن سامانه احراز هویت شاهکار، ثبت و فعالسازی خطوط اختصاصی تا اطلاع ثانوی مقدر نمی باشد…

پس از فعالسازی، اطلاع رسانی خواهد شد!

 

واحد فنی مبین پیام

مطالب مرتبط