برچسب: تبصره 15 قانون بودجه سال 99 مصوب مجلس شورای اسلامی

اضافه شدن 10 ریال مصوبه مجلس بر روی تمامی پیامک ها

به اطلاع می رساند طبق بند ز تبصره 15 قانون بودجه سال 99 مصوب مجلس شورای اسلامی، از 1399/01/01 بر روی تمامی پیامک های ارسالی 10 ریال اضافه گردیده است. – با توجه به...