برچسب: ثبت خط خدماتی

فعال شدن مجدد خدماتی شدن خطوط

به اطلاع می رساند مجددا فرایند خدماتی نمودن خطوط اختصاصی – طبق شرایط اعلامی قبلی – آغاز شده است لذا خواهشمند است در صورت نیاز به دریافت خط خدماتی اختصاصی (در صورت داشتن شرایط...