برچسب: خط اشتراکی

** تغییر خط اشتراکی (بسیارمهم)

به اطلاع کاربران گرامی می رسانیم؛ خط 5000189 غیر فعال و به جای آن، خط 500010707 جایگزین گردید.   باتشکر واحد فنی مبین پیام

ارسال پیامک با خطوط اشتراکی سامانه

به اطلاع نمایندگان وکاربران گرامی می رساند، با توجه به سیستم جدید احراز هویت خطوط و اتصال به سامانه شاهکار و همچنین تذکرات و مشکلات پی در پی در خصوص ارسال با خطوط اشتراکی...