برچسب: خط خدماتی

فعال شدن سرشماره 9000

سرشماره 90000145 به صورت اشتراکی به سامانه اضافه گردید. ماهیت این سرشماره عینا مانند سایر سرشماره های عمومی و تبلیغاتی سامانه می‌باشد. ضمنا تعرفه ارسال با خطوط این سرشماره همانند اپراتور 1000 می‌باشد. به...

غیرفعال شدن خط +98club

به اطلاع می رساند ارسال با خط کلاب غیر فعال گردیده است جایگزین مناسب این خط، خطوط 9000 اختصاصی می باشد. این خطوط به صورت اختصاصی و 8 رقمی ارائه میشود، میتوانید جهت ارسال...

فعال شدن مجدد خدماتی شدن خطوط

به اطلاع می رساند مجددا فرایند خدماتی نمودن خطوط اختصاصی – طبق شرایط اعلامی قبلی – آغاز شده است لذا خواهشمند است در صورت نیاز به دریافت خط خدماتی اختصاصی (در صورت داشتن شرایط...