برچسب: خط دلیوربیس

دلیوربیس شدن خطوط ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵

با مذاکرات انجام شده با اپراتور، امکان دلیوربیس شدن خطوط با سرشماره ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ فراهم گردیده است. در این نوع ارسال، هزینه پیامک‌های انجام نشده در خطوط همراه اول، به حساب کاربر عودت...