برچسب: سامانه شاهکار

فعالسازی خطوط اختصاصی

با توجه به تغییرات اخیر سازمان تنظیم مقررات در خصوص فعالسازی و احراز هویت خطوط اختصاصی با سامانه شاهکار و رسمیت قانونی ثبت خطوط اختصاصی، محدودیت هایی در مورد خطوط اشتراکی اعمال شده است...

اطلاعیه بسیار مهم اپراتورها

با سلام با توجه به جایگزین شدن سامانه شاهکار جهت احراز هویت تمام خطوط پیامکی، اگر اطلاعات ارائه شده برای فعالسازی خط اشتباه باشد، خطوط تا جایگزینی اطلاعات جدید از تاریخ 15 اسفند ماه...