برچسب: سرشماره 9000

فعال شدن سرشماره 9000

سرشماره 90000145 به صورت اشتراکی به سامانه اضافه گردید. ماهیت این سرشماره عینا مانند سایر سرشماره های عمومی و تبلیغاتی سامانه می‌باشد. ضمنا تعرفه ارسال با خطوط این سرشماره همانند اپراتور 1000 می‌باشد. به...

غیرفعال شدن خط +98club

به اطلاع می رساند ارسال با خط کلاب غیر فعال گردیده است جایگزین مناسب این خط، خطوط 9000 اختصاصی می باشد. این خطوط به صورت اختصاصی و 8 رقمی ارائه میشود، میتوانید جهت ارسال...