برچسب: مالیات بر ارزش افزوده

تغییرات در بخش مالیات

با سلام در راستای تغییرات سیستم مالی سامانه، از تاریخ سه شنبه 99/10/30 روال کسر شدن 9% مالیات بر ارزش افزوده برای خرید شارژ تغییر پیدا کرده و به جای آن 9 درصد به...