همیشه رایگان

شرکت میزبان پرداز مبین وابسته به کانون فرهنگی تبلیغی راه نور با هدف جلب مشتریان گرامی و حذف هزینه های اضافی و بی موردی که برخی از نمایندگان بابت آبونمان سالانه از افراد اخذ می کنند , اقدام به ارائه پیشرفته ترین پنل خود با مالکیت دائمی به صورت رایگان می نماید .