برچسب: اختلال سامانه

قطعی خطوط پیامک ثابت (021 و 026)

با سلام به دلیل اختلال در شبکه ارسال پیامک با خطوط ثابت (021 و 026) در حال حاضر ارسال پیامک این اپراتور قطع میباشد. با تشکر از همراهی شما واحد فنی مبین پیام

قطعی ارسال پیام صوتی

با سلام به دلیل اختلال در شبکه ارسال پیام صوتی در حال حاضر ارسال پیام این سرویس دهنده قطع میباشد. با تشکر از همراهی شما واحد فنی مبین پیام